Begeleid wonen bij Zorgorganisatie UZOZ in Zwolle

Begeleid wonen is een vorm van zorg waarbij mensen met een zorgvraag zelfstandig kunnen wonen in een woonomgeving, maar wel ondersteuning krijgen van professioneel personeel. Bij Zorgorganisatie UZOZ in Zwolle is er de mogelijkheid voor begeleid wonen voor mensen met een verstandelijke of fysieke beperking, chronische ziekte of ouderen.

Bij UZOZ bieden we professionele begeleiding op maat aan, waarbij we rekening houden met de individuele wensen, behoeften en zorgvraag van de cliënt. Onze zorgteams bestaan uit gespecialiseerd personeel zoals verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders die ervaring hebben met het begeleiden van mensen met een zorgvraag.

Onze woonlocaties zijn speciaal ingericht voor de doelgroep waarvoor zij zijn bedoeld en zijn toegankelijk voor mensen met een beperking. Er is rekening gehouden met de veiligheid en de nodige aanpassingen zijn gedaan om de woonomgeving zo comfortabel mogelijk te maken.

Naast professionele begeleiding bieden we ook activiteiten aan die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit kan variëren van een gezellige koffieochtend tot een wandeling in de omgeving. We stimuleren cliënten om zo zelfstandig mogelijk te leven en de regie over hun eigen leven te houden.

Bij UZOZ staat de cliënt centraal en werken we samen met familie, vrienden en andere betrokkenen om een zo goed mogelijke zorg te bieden. Onze zorgteams zijn altijd bereikbaar voor vragen en ondersteuning.

In samenwerking met de GGD zijn er gesprekken gevoerd over de gezondheid van de bewoners. Hierdoor wordt er gezorgd voor preventie en een gezonde leefstijl van de bewoners. Ook wordt er regelmatig een check uitgevoerd door de GGD, zodat eventuele problemen snel opgemerkt kunnen worden en er snel gehandeld kan worden.

UZOZ biedt professionele begeleiding aan mensen die extra zorg nodig hebben. Dit kan zijn door fysieke of mentale beperkingen, of door sociale problemen. De begeleiders van UZOZ zijn gespecialiseerd in de zorg voor deze groep mensen. Hierdoor kan er gericht geholpen worden aan de specifieke problemen van de bewoners.

De begeleiding bij UZOZ is erop gericht om de bewoners zelfredzaamheid te verhogen. Hierdoor kan de bewoner zelfstandig leven, met behoud van een zo hoog mogelijk kwaliteit van leven. UZOZ werkt hierbij met een individueel begeleidingsplan, waarin de specifieke zorgvraag van de bewoner wordt geanalyseerd. Hierdoor kan er gericht geholpen worden aan de specifieke problemen van de bewoner.

UZOZ biedt professionele begeleiding aan mensen die extra zorg nodig hebben. Dit kan zijn door fysieke of mentale beperkingen, of door sociale problemen. De begeleiders van UZOZ zijn gespecialiseerd in de zorg voor deze groep mensen. Hierdoor kan er gericht geholpen worden aan de specifieke problemen van de bewoners en de bewoners zelfredzaamheid verhogen.

De begeleiding bij UZOZ is gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de bewoners. Hierdoor worden zij gestimuleerd om actief deel te nemen aan het dagelijks leven en hun eigen leven te leiden.

De begeleiders van UZOZ zijn gekwalificeerd en deskundig op het gebied van begeleiding en zorg. Zij werken volgens het competentiemodel, waardoor zij continu bijscholen en professioneel blijven. Hierdoor is er sprake van een efficiënte en effectieve begeleiding.

Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen, wordt er regelmatig geëvalueerd. Hierdoor worden verbeterpunten snel opgepakt en wordt er continu gewerkt aan verbetering. De organisatie is in het bezit van het ISO9001:2015 keurmerk en zal hiernaar blijven streven in de toekomst.

In samenwerking met de gemeente Zwolle en GGD, heeft UZOZ een heldere visie en doelstellingen waarmee zij de bewoners de best mogelijke zorg kunnen bieden. Dit, samen met de deskundige en gekwalificeerde begeleiders, maakt UZOZ een betrouwbare en professionele keuze voor begeleid wonen in Zwolle.

 Als u op zoek bent naar een veilige en comfortabele woonomgeving met professionele begeleiding, dan is begeleid wonen bij Zorgorganisatie UZOZ in Zwolle wellicht iets voor u. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding. Wij helpen u graag verder.

Beschermd wonen bij Zorgorganisatie UZOZ

Beschermd wonen is een vorm van zorg die gericht is op mensen met een beperking of een chronische ziekte die niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Zorgorganisatie UZOZ in Zwolle biedt deze vorm van zorg aan in een veilige en comfortabele omgeving, waar cliënten kunnen rekenen op professionele hulp en ondersteuning.

Een van de belangrijkste voordelen van beschermd wonen bij UZOZ is de individuele aandacht die cliënten krijgen. Elke cliënt heeft zijn eigen specifieke zorgbehoefte en UZOZ stelt een persoonlijk zorgplan op voor elke cliënt, waardoor de zorg optimaal aansluit bij de behoefte van de cliënt.

Naast professionele hulp en ondersteuning, biedt UZOZ ook een aantal activiteiten aan om de cliënten te helpen zich sociaal te ontwikkelen en hun zelfstandigheid te vergroten. Dit kan variëren van gezellige activiteiten zoals koffie drinken met vrienden tot praktische activiteiten zoals boodschappen doen of een wandeling maken.

De accommodatie van UZOZ is speciaal ontworpen om cliënten een veilige en comfortabele omgeving te bieden. De woningen zijn voorzien van aangepaste faciliteiten om het verblijf van de cliënten zo comfortabel mogelijk te maken.

Een ander belangrijk aspect van beschermd wonen bij UZOZ is de veiligheid. De locatie is beveiligd met camera's en er is 24/7 toezicht van professioneel personeel, zodat cliënten zich veilig voelen.

Al met al biedt Zorgorganisatie UZOZ in Zwolle een uitstekende vorm van beschermd wonen aan. Cliënten kunnen rekenen op professionele hulp en ondersteuning, individuele aandacht, activiteiten om zich sociaal te ontwikkelen, comfortabele accommodatie en veiligheid.

 

Als u of iemand die u kent op zoek is naar beschermd wonen, is UZOZ zeker een organisatie waar u een kijkje moet nemen.

 

Wilt u iemand Aanmelden? klik dan hier.. Aanmelden

 
 
Previous Next

Verbetertraject kwaliteit van de zorg- en dienstverlening


Het afgelopen jaar heeft UZOZ hard gewerkt aan een verbetertraject om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening naar een nog hoger niveau te tillen.


Vol gepaste trots kunnen wij mededelen dat dit verbetertraject succesvol is afgerond.


Verbeteringen welke in onze organisatie zijn doorgevoerd zijn:

  1. de kwaliteit van zorg is verbeterd zowel op management- als uitvoerend niveau.

  2. er is een managementteam aangesteld. In dit managementteam zijn diverse disciplines vertegenwoordigd, waaronder o.a. een GZ-psycholoog en een organisatiekundige.

  3. op uitvoerend niveau hebben wij diverse werkprocessen veranderd en verbetert.

  4. daarnaast is er bij instroom van nieuwe medewerkers op sleutelposities bewust gekozen voor medewerkers met bewezen ervaring en kennis in ons vakgebied. Zodat wij nog beter kunnen inspelen op de hulpvraag van de cliënt en ketenpartners.

  5. vernieuwde huisstijl, logo en website.

 

De punten hierboven zijn slechts een korte weergave van de doorgevoerde veranderingen, maar zijn bedoeld om u een indruk te geven.

Als UZOZ zijn wij ingericht voor de toekomst en willen wij graag met u in gesprek gaan over de mogelijkheden die wij u in 2022 en de aankomende jaren mogen en kunnen bieden.

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

 

Het jaarverslag van Zorgorganisatie UZOZ voor 2022 geeft een overzicht van de prestaties, verbeteringen en doelstellingen van de organisatie. UZOZ is een organisatie die zich richt op begeleid wonen in Zwolle en omstreken. De kernwaarden van UZOZ zijn betrokken, betrouwbaar, transparant, flexibel en doelgericht. UZOZ staat voor UW Zorg is Onze Zorg.

De afgelopen jaren was er sprake van een verbeterslag binnen de organisatie, waardoor er een groot aantal verbeteringen werden gerealiseerd. Zo werd er flink gewerkt aan het versterken van de kwaliteit van zorg, waarbij de groei van de organisatie slechts een afgeleide doel was. Door de inrichting en structuur van de organisatie op de juiste manier in te richten, is er weer ruimte ontstaan voor groei.

In samenwerking met diverse instanties zoals de Gemeente Zwolle, GGD en ook andere zorgverleners, werd er snel gehandeld wanneer er veranderingen waren in de zorgvraag van de bewoner. Ook werd er regelmatig overlegd met de familie en andere betrokkenen van de bewoner, waardoor er een goede afstemming was tussen de begeleiding op de locatie en het netwerk. Hierdoor kon UZOZ haar kernwaarden optimaal waarmaken.

De directie van UZOZ heeft in 2022 voortgebouwd op de voornemens om de organisatie om te zetten van Vof naar een BV. Hieraan zal in 2023 verder invulling gegeven worden. Doelstelling hierbij is het verkrijgen van het HKZ keurmerk.

Binnen de huidige rechtsvorm zal UZOZ zich blijven richten op het behouden van het ISO9001:2015 keurmerk. De volgende verlengingsaudit zal in 2023 plaatsvinden.

Het management van UZOZ heeft in 2022 verder gewerkt aan de herindeling van de zorgteams. Hierbij is het uitgangspunt dat de focus meer komt te liggen op de zorgtaken die toebedeeld worden aan de verschillende locaties. Er zal een opsplitsing gemaakt worden in twee teams: een "team wonen" en een "team ambulant". Dit zal in de komende jaren verder worden uitgewerkt met als doel om vanuit een heldere structuur en gespecialiseerde teams, de positie van UZOZ in eigen regio IJsselland te versterken.

Daarnaast heeft UZOZ in 2021 gekozen voor een andere begeleidingsmethodiek, het competentiemodel. Dit model is in 2021 geïmplementeerd en is in 2022 verder geborgd in de werkprocessen om afbreukrisico's te voorkomen.

De organisatie UZOZ heeft in 2022 de lopende onderzoeken van de toezichthouders WMO positief afgerond. Hierdoor kan UZOZ in toekomstgericht werken aan verdere verbeteringen en groei.

UZOZ is er trots op dat zij haar kernwaarden heeft kunnen waarmaken en een bijdrage kan leveren aan de zorg in de regio IJsselland. In 2022 heeft UZOZ haar kernwaarden gebruikt om haar focus te leggen op het behalen van haar doelstellingen. De speerpunten die dat jaar werden geformuleerd waren gericht op het optimaliseren van het instroom- en doorstroomproces, het op tijd aanbesteden van Begeleid Wonen en het onderscheiden van de organisatie door samenwerking met netwerk- en ketenpartners. De organisatie heeft in 2022 hard gewerkt aan het behalen van deze doelstellingen. Zo werd er bijvoorbeeld gewerkt aan het optimaliseren van het aanmeldproces, waardoor er een betere afstemming is tussen de zorgvraag van de bewoner en de begeleiding die UZOZ biedt. Ook werd er geprobeerd om de aanbesteding voor Begeleid Wonen te krijgen, maar dit bleek uiteindelijk niet haalbaar. In plaats daarvan zal UZOZ zich in 2023 richten op samenwerkingen met andere zorgverleners en werken als onderaannemer of zorg via PGB. Daarnaast heeft UZOZ in 2022 ook gewerkt aan het onderscheiden van de organisatie door samenwerkingen aan te gaan met netwerk- en ketenpartners. Dit is ook een speerpunt voor 2023, waarbij de organisatie zich zal gaan onderscheiden door de inzet van een blendedcare module en het oriënteren op e-Health mogelijkheden. Hierdoor kan UZOZ haar kernwaarden van betrokkenheid, betrouwbaarheid, transparantie, flexibiliteit en doelgerichtheid nog beter waarmaken en de zorg aan de bewoners verder verbeteren.

Kom in contact

  •  Telefoon: +31 085 077 8338
  •  Adres: Burgemeester Roelenweg 11
    8021 EV Zwolle
  • Email adres:  info@uzoz.nl

UZOZ

Waarom moeilijk doen als het samen kan.
Samen met je persoonlijke begeleider zoek je naar mogelijkheden en maak je afspraken over de hulp die je nodig hebt.

UZOZ is aangesloten bij het klachtenportaal zorg, hier kunnen klachten gemeld worden.

Copyright © 2023 - 2024. UZOZ All rights reserved.