Onze aanpak

De begeleiding is uitgewerkt in vier pijlers

De juiste bejegening van de cliënt, proactief werken, perspectief bieden en het netwerk betrekken vormt de basis van onze aanpak.

Bejegening

De cliënt staat centraal, wat betekent dat er wordt aangesloten bij de belevingswereld van de cliënt, de cliënt wordt aangesproken op zijn krachten en krijgt gericht feedback  op gewenst gedrag.

Perspectief

samen met de cliënt wordt gekeken naar zijn wensen en mogelijkheden op het gebied van wonen, dagbesteding, vrije tijd en netwerk. Binnen deze pijler wordt er gericht gewerkt aan het vormgeven van dit perspectief.

Proactief

De begeleider neemt initiatief bij het betrekken, activeren en motiveren van de cliënt. De mate waarin het initiatief van de begeleider komt is mede-afhankelijk van de mate waarin de cliënt zelf initiatief neemt.

Netwerk

De begeleiding richt zich op het creëren, uitbreiden of versterken van een steunend netwerk voor de cliënt en het betrekken van dit netwerk bij het leven van de cliënt.

Image

Competentiegericht werken

De methodiek is gericht op het zo zelfredzaam en zelfstandig mogelijk laten functioneren van cliënten in hun eigen context.

De methodiek richt zich op het creëren van een veilige en stimulerende omgeving waarbij ingezet wordt op bevorderende omgevingsfactoren (zoals het hebben en behouden van huisvesting, voldoende inkomen, een passende dagbesteding en steunende netwerkcontacten) en cliëntfactoren, het minimaliseren van de invloed van belemmerende cliënt- en omgevingsfactorreen, het leren van vaardigheden en het verrijken dan wel verlichten van de taken waar de cliënt voor staat.

Gefaseerd toewerken naar een gewenste toekomstperspectief

Het begeleidingstraject is opgedeeld in drie fases: Begin, Midden en Eind. 

Begin Fase

In de beginfase ligt de nadruk op het vergroten van de benaderbaarheid, het vergroten van de motivatie tot gedragsverandering en worden de eerste stappen gezet ten aanzien van het vergroten/versterken van steunende netwerkcontacten. 

Midden Fase

Tijdens de middenfase blijft de begeleider technieken inzetten die een bijdrage leveren aan het vergroten van de bereikbaarheid en het vergroten van motivatie tot gedragsverandering. Daarnaast wordt stapsgewijs gewerkt aan de individuele – op maat gemaakte – doelen van de cliënt.

Eind Fase

De eindfase staat in het teken van vertrek, waarbij de cliënt zich voorbereidt op zijn vervolgplek en afscheid neemt.

Kom in contact

  •  Telefoon: +31 085 077 8338
  •  Adres: Burgemeester Roelenweg 11
    8021 EV Zwolle
  • Email adres:  info@uzoz.nl

UZOZ

Waarom moeilijk doen als het samen kan.
Samen met je persoonlijke begeleider zoek je naar mogelijkheden en maak je afspraken over de hulp die je nodig hebt.

UZOZ is aangesloten bij het klachtenportaal zorg, hier kunnen klachten gemeld worden.

Copyright © 2023 - 2024. UZOZ All rights reserved.