Onze doelgroep

UZOZ richt zich op (jong) volwassenen die moeite hebben met het vinden en/of behouden van passende huisvesting

Image

De doelgroep

UZOZ richt zich op (jong) volwassenen die moeite hebben met het vinden en/of behouden van passende huisvesting. Door diverse oorzaken zoals stress, verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek en/ of huiselijk geweld lukt het hen nog niet om de benodigde vaardigheden in te zetten om hun situatie te verbeteren.

Het betreft een hele heterogene doelgroep die ook wel wordt aangeduid als kwetsbare (jong) volwassenen. Deze kwetsbaarheid komt onder andere voort uit de volgende drie gemeenschappelijke en overstijgende kenmerken: ze zijn moeilijk te bereiken, ongemotiveerd voor gedragsverandering en zij hebben weinig tot geen steunende netwerkcontacten.

Gefaseerd toewerken naar een gewenste toekomstperspectief

Het begeleidingstraject is opgedeeld in drie fases: Begin, Midden en Eind. 

Begin Fase

In de beginfase ligt de nadruk op het vergroten van de benaderbaarheid, het vergroten van de motivatie tot gedragsverandering en worden de eerste stappen gezet ten aanzien van het vergroten/versterken van steunende netwerkcontacten. 

Midden Fase

Tijdens de middenfase blijft de begeleider technieken inzetten die een bijdrage leveren aan het vergroten van de bereikbaarheid en het vergroten van motivatie tot gedragsverandering. Daarnaast wordt stapsgewijs gewerkt aan de individuele – op maat gemaakte – doelen van de cliënt.

Eind Fase

De eindfase staat in het teken van vertrek, waarbij de cliënt zich voorbereidt op zijn vervolgplek en afscheid neemt.

Kom in contact

  •  Telefoon: +31 085 077 8338
  •  Adres: Burgemeester Roelenweg 11
    8021 EV Zwolle
  • Email adres:  info@uzoz.nl

UZOZ

Waarom moeilijk doen als het samen kan.
Samen met je persoonlijke begeleider zoek je naar mogelijkheden en maak je afspraken over de hulp die je nodig hebt.

UZOZ is aangesloten bij het klachtenportaal zorg, hier kunnen klachten gemeld worden.

Copyright © 2023 - 2024. UZOZ All rights reserved.