Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

 

Het jaarverslag van Zorgorganisatie UZOZ voor 2022 geeft een overzicht van de prestaties, verbeteringen en doelstellingen van de organisatie. UZOZ is een organisatie die zich richt op begeleid wonen in Zwolle en omstreken. De kernwaarden van UZOZ zijn betrokken, betrouwbaar, transparant, flexibel en doelgericht. UZOZ staat voor UW Zorg is Onze Zorg.

De afgelopen jaren was er sprake van een verbeterslag binnen de organisatie, waardoor er een groot aantal verbeteringen werden gerealiseerd. Zo werd er flink gewerkt aan het versterken van de kwaliteit van zorg, waarbij de groei van de organisatie slechts een afgeleide doel was. Door de inrichting en structuur van de organisatie op de juiste manier in te richten, is er weer ruimte ontstaan voor groei.

In samenwerking met diverse instanties zoals de Gemeente Zwolle, GGD en ook andere zorgverleners, werd er snel gehandeld wanneer er veranderingen waren in de zorgvraag van de bewoner. Ook werd er regelmatig overlegd met de familie en andere betrokkenen van de bewoner, waardoor er een goede afstemming was tussen de begeleiding op de locatie en het netwerk. Hierdoor kon UZOZ haar kernwaarden optimaal waarmaken.

De directie van UZOZ heeft in 2022 voortgebouwd op de voornemens om de organisatie om te zetten van Vof naar een BV. Hieraan zal in 2023 verder invulling gegeven worden. Doelstelling hierbij is het verkrijgen van het HKZ keurmerk.

Binnen de huidige rechtsvorm zal UZOZ zich blijven richten op het behouden van het ISO9001:2015 keurmerk. De volgende verlengingsaudit zal in 2023 plaatsvinden.

Het management van UZOZ heeft in 2022 verder gewerkt aan de herindeling van de zorgteams. Hierbij is het uitgangspunt dat de focus meer komt te liggen op de zorgtaken die toebedeeld worden aan de verschillende locaties. Er zal een opsplitsing gemaakt worden in twee teams: een "team wonen" en een "team ambulant". Dit zal in de komende jaren verder worden uitgewerkt met als doel om vanuit een heldere structuur en gespecialiseerde teams, de positie van UZOZ in eigen regio IJsselland te versterken.

Daarnaast heeft UZOZ in 2021 gekozen voor een andere begeleidingsmethodiek, het competentiemodel. Dit model is in 2021 geïmplementeerd en is in 2022 verder geborgd in de werkprocessen om afbreukrisico's te voorkomen.

De organisatie UZOZ heeft in 2022 de lopende onderzoeken van de toezichthouders WMO positief afgerond. Hierdoor kan UZOZ in toekomstgericht werken aan verdere verbeteringen en groei.

UZOZ is er trots op dat zij haar kernwaarden heeft kunnen waarmaken en een bijdrage kan leveren aan de zorg in de regio IJsselland. In 2022 heeft UZOZ haar kernwaarden gebruikt om haar focus te leggen op het behalen van haar doelstellingen. De speerpunten die dat jaar werden geformuleerd waren gericht op het optimaliseren van het instroom- en doorstroomproces, het op tijd aanbesteden van Begeleid Wonen en het onderscheiden van de organisatie door samenwerking met netwerk- en ketenpartners. De organisatie heeft in 2022 hard gewerkt aan het behalen van deze doelstellingen. Zo werd er bijvoorbeeld gewerkt aan het optimaliseren van het aanmeldproces, waardoor er een betere afstemming is tussen de zorgvraag van de bewoner en de begeleiding die UZOZ biedt. Ook werd er geprobeerd om de aanbesteding voor Begeleid Wonen te krijgen, maar dit bleek uiteindelijk niet haalbaar. In plaats daarvan zal UZOZ zich in 2023 richten op samenwerkingen met andere zorgverleners en werken als onderaannemer of zorg via PGB. Daarnaast heeft UZOZ in 2022 ook gewerkt aan het onderscheiden van de organisatie door samenwerkingen aan te gaan met netwerk- en ketenpartners. Dit is ook een speerpunt voor 2023, waarbij de organisatie zich zal gaan onderscheiden door de inzet van een blendedcare module en het oriënteren op e-Health mogelijkheden. Hierdoor kan UZOZ haar kernwaarden van betrokkenheid, betrouwbaarheid, transparantie, flexibiliteit en doelgerichtheid nog beter waarmaken en de zorg aan de bewoners verder verbeteren.


Afdrukken   E-mailadres

UZOZ is aangesloten bij het klachtenportaal zorg, hier kunnen klachten gemeld worden.

Copyright © 2023 - 2024. UZOZ All rights reserved.