Hybride zorg met E-Health

UZOZ is ervan overtuigd dat E-Health een belangrijke rol zal spelen in de geestelijke gezondheidszorg van de toekomst en wil daarom graag de koploper zijn in de ontwikkeling en implementatie ervan.

Image

Van Bescherm wonen naar Beschermd Thuis

UZOZ heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van e-health oplossingen en de integratie van deze oplossingen in de zorgprocessen. De organisatie werkt nauw samen met ketenpartners en andere zorgprofessionals om de best mogelijke zorg te bieden aan haar clienten. UZOZ kan de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis met Hybride zorg ondersteunen en hierop inspelen.

UZOZ legt de focus op Hybride zorg met E-Health oplossingen

UZOZ speelt hiermee in op de focus van het Integraal Zorgakkoord (IZA) op passende zorg voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg.

E-Health

E-Health verwijst naar het gebruik van technologie en digitale middelen om gezondheidszorg en gezondheidsgerelateerde diensten te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld het gebruik van mobiele apps, wearables, telemedicine, elektronische patiëntendossiers en online patiëntportalen omvatten. E-Health heeft als doel de toegankelijkheid van zorg te verbeteren, de kwaliteit van zorg te verhogen en de kosten te verlagen.

Hybride zorg

Hybride zorg is een vorm van zorg waarbij traditionele face-to-face interacties tussen zorgverlener en patiënt gecombineerd worden met digitale zorgtechnologieën, zoals telemonitoring, videoconsulten en mobiele apps. Hierdoor kan de zorgverlening meer op maat worden gemaakt en kunnen patiënten meer regie hebben over hun eigen zorgproces.

Blenden care

Blended care is een vorm van zorg waarbij online en offline zorg worden gecombineerd. Het combineert de voordelen van online zorg (zoals toegankelijkheid en flexibiliteit) met de voordelen van face-to-face zorg (zoals persoonlijk contact en betrokkenheid). Hierdoor ontstaat er een flexibel en gepersonaliseerd zorgaanbod, afgestemd op de individuele behoeften van de cliënt.

Kom in contact

  •  Telefoon: +31 085 077 8338
  •  Adres: Burgemeester Roelenweg 11
    8021 EV Zwolle
  • Email adres:  info@uzoz.nl

UZOZ

Waarom moeilijk doen als het samen kan.
Samen met je persoonlijke begeleider zoek je naar mogelijkheden en maak je afspraken over de hulp die je nodig hebt.

UZOZ is aangesloten bij het klachtenportaal zorg, hier kunnen klachten gemeld worden.

Copyright © 2023 - 2024. UZOZ All rights reserved.