Over UZOZ

Onze kernwaarden dragen bij aan onze missie

UZOZ biedt doelgerichte begeleiding gericht op zelfredzaamheid. Hierbij geloven we dat wat je meemaakt in het verleden, je kracht kan geven in de toekomst.

Betrokken

Vanuit het perspectief van de cliënt wordt er gekeken en gezocht naar mogelijkheden.

Betrouwbaar

De zorgverlening is volgens vastgesteld zorgplan en de afgesproken tijd

Transparant

Belanghebbende kunnen mee praten over beleid en informatie opvragen bij de organisatie

Flexibel

De zorgverlening wordt op maat gesneden en in overleg periodiek bijgestuurd

Doelgericht

De zorgverlening wordt op maat gesneden en is altijd doelgericht
Image

MISSIE EN VISIE

UZOZ biedt doelgerichte begeleiding gericht op zelfredzaamheid. Hierbij geloven wij dat wat je meemaakt in het verleden, je kracht kan geven in de toekomst.

Wij bieden een uniek aanbod doordat wij flexibel zijn in onze begeleiding, wij kijken vanuit het perspectief van de cliënt en bieden begeleiding zonder oordeel.

Wij vinden betrokkenheid en communicatie belangrijk en doordat in overleg veel mogelijk is stimuleren wij cliënten eigen regie te nemen over hun leven.  

Door onze flexibiliteit zijn wij in staat een brede doelgroep te begeleiden. Hierbij is het belangrijk dat de cliënt gemotiveerd is en zich inzet voor het behalen van zijn of haar doelen.

Om een succesvol traject te garanderen wordt gestuurd op de deelgebieden zorg, studie, wonen en werk. Hierbij zal gedurende het maatwerktraject de zelfredzaamheid toenemen en de intensiteit van zorg afnemen.

UZOZ staat voor uw zorg is onze zorg. Vanuit deze visie werken we samen aan een krachtige toekomst.

  Dit certificaat is geldig tot: 28 april 2027

Kwaliteitswaarborg
UZOZ heeft zich verplicht kwaliteit te leveren om aan de eisen van onze klanten te voldoen en daarbij heeft de organisatie goed opgeleide personeel en de middelen om dat uit te voeren. 

Gecertificeerd Kwaliteitsmanagementsysteem
UZOZ heeft (schriftelijk) vastgelegde procedures om er voor te zorgen dat de organisatie alles goed doet, de eerste en de volgende keren.

UZOZ is een ISO 9001 gecertificeerde instelling Zie het certificaat

Keurmerk Meldcode
Het Keurmerk Meldcode toont aan dat het protocol meldcode van UZOZ aan alle wettelijke eisen voldoet.

Vereniging LVAK
De vereniging stelt zich primair ten doel om de aandacht functionaris huiselijk geweld en kindermishandeling binnen zijn of haar organisatie te ondersteunen bij het in stand houden en/of bevorderen van continuïteit en deskundigheid bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

UZOZ is aangesloten bij LVAK www.keurmerkmeldcode.nl

Kom in contact

  •  Telefoon: +31 085 077 8338
  •  Adres: Burgemeester Roelenweg 11
    8021 EV Zwolle
  • Email adres:  info@uzoz.nl

UZOZ

Waarom moeilijk doen als het samen kan.
Samen met je persoonlijke begeleider zoek je naar mogelijkheden en maak je afspraken over de hulp die je nodig hebt.

UZOZ is aangesloten bij het klachtenportaal zorg, hier kunnen klachten gemeld worden.

Copyright © 2023 - 2024. UZOZ All rights reserved.