Van beschermd wonen naar beschermd thuis en hoe E-health hierbij kan ondersteunen

Beschermd wonen en beschermd thuis zijn twee verschillende vormen van zorg voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Beschermd wonen is bedoeld voor mensen die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen. Beschermd thuis is een minder intensieve vorm van zorg, waarbij mensen met ondersteuning thuis kunnen blijven wonen. E-health kan een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van beide vormen van zorg.

E-health om zelfstandigheid te bevorderen

E-health biedt tal van mogelijkheden om de zelfstandigheid van mensen te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan een app waarmee mensen hun medicatie kunnen beheren, of aan sensoren die in huis kunnen worden geplaatst om te signaleren of iemand valt. Ook kan E-health helpen bij het bevorderen van gezond gedrag, bijvoorbeeld door het stimuleren van beweging of door het aanbieden van gezonde recepten.

E-health om verbinding te bevorderen

Een ander belangrijk aspect van E-health is de mogelijkheid om verbinding te bevorderen. Mensen die beschermd wonen of beschermd thuis wonen, kunnen soms het gevoel hebben geïsoleerd te zijn. E-health kan helpen om verbinding te maken met anderen, bijvoorbeeld via een online platform waar mensen ervaringen kunnen delen. Ook kan E-health ondersteuning bieden aan mantelzorgers en hulpverleners, bijvoorbeeld via een app waarmee zij makkelijker kunnen communiceren.

E-health om de kwaliteit van zorg te verbeteren

E-health kan daarnaast bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Door het gebruik van E-health toepassingen kan de zorg efficiënter en effectiever worden georganiseerd, waardoor er meer tijd en aandacht overblijft voor persoonlijke zorg. Ook kan E-health bijdragen aan het voorkomen van crisis-situaties, bijvoorbeeld door het vroegtijdig signaleren van problemen.

Beschermd wonen en beschermd thuis zijn belangrijke vormen van zorg voor kwetsbare mensen. E-health kan een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van deze vormen van zorg, bijvoorbeeld door het bevorderen van zelfstandigheid, verbinding en kwaliteit van zorg. Het is belangrijk dat zorgorganisaties en overheden hier oog voor hebben en investeren in de ontwikkeling en implementatie van E-health toepassingen.

UZOZ is zich bewust van de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis en zet e-health in om deze stap te realiseren. Door middel van e-health toepassingen kunnen cliënten op afstand worden ondersteund en kan er meer flexibele zorg geboden worden. Hierdoor kunnen cliënten langer thuis blijven wonen en wordt de overgang naar beschermd thuis gemakkelijker gemaakt.

Een voorbeeld van een e-health toepassing die UZOZ inzet is beeldbellen. Met beeldbellen kunnen cliënten en zorgverleners op afstand met elkaar communiceren. Dit biedt cliënten meer vrijheid en flexibiliteit in hun dagelijkse leven en maakt het mogelijk om zorg op maat te leveren. Bovendien kan beeldbellen de drempel voor cliënten om contact op te nemen met hun zorgverleners verlagen, waardoor er sneller en effectiever ingespeeld kan worden op hun behoeften.

Daarnaast maakt UZOZ gebruik van een online cliëntportaal, waar cliënten en hun zorgverleners informatie kunnen delen en communiceren. Hierdoor kunnen cliënten bijvoorbeeld zelf hun medicatie beheren en kunnen zorgverleners op afstand de voortgang van de cliënt monitoren en bijsturen indien nodig.

Een ander voorbeeld van e-health toepassingen die UZOZ inzet, zijn de zogenaamde domotica-oplossingen. Dit zijn slimme technologieën die in het huis van de cliënt kunnen worden geïnstalleerd, zoals een slimme thermostaat of een bewegingssensor. Deze technologieën maken het mogelijk om op afstand het welzijn van de cliënt te monitoren en eventueel in te grijpen als dat nodig is.

Door deze en andere e-health toepassingen in te zetten, kan UZOZ haar cliënten beter ondersteunen bij de overgang van beschermd wonen naar beschermd thuis. Hierdoor kunnen cliënten langer zelfstandig blijven wonen en wordt de zorg op maat geleverd die zij nodig hebben.


Afdrukken   E-mailadres

UZOZ is aangesloten bij het klachtenportaal zorg, hier kunnen klachten gemeld worden.

Copyright © 2023 - 2024. UZOZ All rights reserved.