Onze aanmeldprocedure

Aanmelden via onderstaande aanmeldformulier
U ontvangt van ons het aanmeld formulier waarmee wij beoordelen of wij een passend aanbod kunnen bieden
Na de aanmelding plannen we een intake gesprek met jou en je wettelijke vertegenwoordiger. Tijdens dit intakegesprek gaan we na wat de wensen en behoeften zijn en wordt er beoordeelt of UZOZ hieraan kan voldoen
Wanneer we beiden besluiten dat we het begeleidingstraject aangaan, bepaal je samen met je persoonlijk begeleider aan welke doelen je gaat werken

Contra indicaties

  • Forensisch kader en of ernstige psychiatrische problematiek 
  • Er is een onacceptabel risico dat de veiligheid van de cliënt, zijn omgeving of hulpverlening in gevaar komt
  • Een lichamelijke beperking of chronische ziekte waarvoor medische of verplegende handelingen nodig zijn
  • Er is sprake van (ernstige) agressie/gedragsproblematiek 
  • Er is sprake van ernstige verslavingsproblemathiek 
  • Ouder(s) die zorg dragen voor minderjarige

Aanmelden

Pagina 1 van 3

Online aanmeldformulier
Invalid Input

Invalid Input

Geef hier uw naam op!

Invalid Input

Geef uw Woonplaats op

Invalid Input

Please let us know your email address.


Indicatie en zorgvraag
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Please let us know your message.


Contact gegevens zorgaanbieder
Alleen invullen indien van toepassing
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

UZOZ is aangesloten bij het klachtenportaal zorg, hier kunnen klachten gemeld worden.

Copyright © 2023 - 2024. UZOZ All rights reserved.