Klachtenregeling

Onze Klachtenregeling

Klachten bevatten in het algemeen waardevolle informatie voor (verbetering van) onze dienstverlening. Om die informatie te kunnen benutten is een laagdrempelige klachtenbehandeling een eerste vereiste: onze organisatie staat open voor kritiek, opmerkingen, verbeteringen en suggesties.

De klant moet weten en ook het gevoel krijgen dat er iets zinvols mee wordt gedaan. Onze organisatie hanteert een klachtenregeling die eveneens is opgenomen in ons kwaliteitshandboek. De klachtenregeling inclusief Klachtenformulier is voor externen beschikbaar op onze website.

De Klachtenregeling bij UZOZ
Wij doen altijd ons uiterste best, toch kan voorkomen dat jij niet tevreden bent. Om onze kwaliteit  te verbeteren horen wij graag van jou hoe wij dit kunnen doen. Bij je eigen begeleider en/of bij de zorgcoördinator kan je altijd terecht. Daarbij kan je  schriftelijk een klachtenformulier gebruiken en de klacht schriftelijk in behandeling laten nemen. Vraag de begeleiding om een klachten formulier.  Is de klacht eenmaal door ons ontvangen zal je binnen twee weken schriftelijk een reactie vernemen. De online klachtenformulier is via de volgende link te gebruiken:  Klachtenformulier  en te vinden op de site www.uzoz.nl

Heb je liever dat de klacht direct door een externe klachtencommissie  wordt behandeld  dan kun je altijd (direct) terecht bij Klachtenportaal Zorg. www.klachtenportaalzorg.nl

 

Is er een Klacht? Ga dan in gesprek met je begeleider(s) of zorg coördinator en/of vraag advies bij je vertrouwenspersoon.

        v       Kom je er samen uit, dan is je klacht afgehandeld.
        x      Kom je er samen niet uit, gebruik dan het klachtenformulier


 
Het klachten formulier
Het Klachtenformulier is online te gebruiken, deze kun je dan digitaal verzenden naar de klachtenbehandelaar
 

  • Binnen twee week ontvang je reactie op je klacht.
  • Je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Daarbij kan je iemand meenemen ter ondersteuning.
  • De zorgcoördinator luistert, bemiddelt en zoekt samen met jou een oplossing.
  • Afhandeling van de klacht dient binnen zes weken afgerond te zijn.

 
      v  Kom je er samen uit, dan is je klacht afgehandeld.
      x  Kom je er samen niet uit? Je kan dan kiezen voor de volgende optie

 

  • De klachtenfunctionaris en de geschillencommissie inschakelen 

 

Klachtenregeling -  Klachtenfunctionaris - Geschillencommissie
Heb je liever dat de klacht direct door een externe klachtencommissie  wordt behandeld  dan kun je altijd (direct) terecht bij Klachtenportaal Zorg. www.klachtenportaalzorg.nl
Hier kan je terecht voor de externe klachtenfunctionaris en externe klachtencommissie.
Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen www.klachtenportaalzorg.nl

Lees ook het Klachtenreglement KPZ Wkkgz  en de Spelregels Wkkgz Klachtenportaal Zorg Wkkgz

 

Conform de Wkkgz maken wij gebruik van een Externe geschilleninstantie en is er een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Afdrukken   E-mailadres

UZOZ is aangesloten bij het klachtenportaal zorg, hier kunnen klachten gemeld worden.

Copyright © 2023 - 2024. UZOZ All rights reserved.